Level 1

KGP2, KGP3 – Transition

Lapaji lapajiWirliya-kurluWirlinyi ka yani papaPinta-pintaPantirni manu PanturnuNyiya kalu ngarniNyampuju wiri warna ka ngunamiNyajangu NyampujuNyajangu kuyuNgarni ka kuyu Ngarnu kuyuNantuwu ka Wapami Manangkarra-wanaMaliki-kirliKuyu kuja karlipa ngarniKurdu-kurdu-kurlangu yunparninjakuKuyuKinki-kinki Nyarrpara kanpa yaniKarnta jarrarlu kapala nyanyi yawa wirijarluJurlpu kalawani-wati

Level 2

KGP3, Band 1, Band 2 – Transition, Year 1,2,3,4

Yinarlingi Pakarnu WatingkiYankirrirli karla warrirni ngapakuWirliya-kurlu pukuNyiyaku kanparla warrirniNyampuju karrimiMarlungku karla warrirni kurdukuMarlu-patu-kurluMaliki-pardu-kurlu

Level 3

Band 2 – Years 3,4

ngaliparlu karlipa pajirni wawirri WillowraYURNTURRKUNYURLU KUJALPARLA WARRURNU NGULYAKUYunturrkunyu kurluWirlinyi Manjiyiki-wanaWawirrirli karla warrirni ngurrakuWardilyka-kurlupapa ka jakumanu warrki-jarrimiNyiya kuja karlipa ngarniMaliki Punku-Kurlu

Level 4

Band 2 – Years 3,4

Wirriyarlu kuja puraja yankirriYinarlingiwati manu jurlpuWardilyka manu YankirriMulyurlinji-kirli Yimi Nyampuju

Level 5

Band 3 – Year 5,6

Warlkanji-kirliNyiyarningki-jarra wita-witaYumurru-wanguYumurru-kurlu kuyuYankirri-kirliWarna-patu-kurluPilja-kurluLapaji-KirliJurlpu Wardikinpirri-wanaJurlpu kuja karlipa nyanyi Yurntumu-wanaJinji-warnu rdukurduku-tirirtiri-kirliJanganpa-kurlu

Level 6

Band 4 – Year 7,8

Maliki-jarra purunjunju-jarra-kurluKuyu-kurluKamurlu Wita-kurlu

Resources